Markkinoinnin osaaja palveluna

Näin voin auttaa markkinointi-organisaatiossasi:

1. Työntasaajaksi ja veturiksi kiireaikoina

Isojen lanseerausten yhteydessä tai rekrytointiprosessien keskelle tulen viemään laadukkaasti läpi sovittuja tavoitteellistettuja markkinoinnin toimenpiteitä joko inhouse-tekemisenä tai kumppaniverkoston kanssa.

2. Markkinointitiimin erilaisten muutos-/kehityshankkeiden läpiviejäksi

Eli juuri ne tärkeät projektit, joille ei tunnu jäävän riittävästi aikaa ja huomiota päivittäisen tekemisen keskellä mutta jotka olisi tärkeä saada pian maaliin.

3. Tiimisi työtapojen ja pelisääntöjen selkeyttäjäksi

Tarvitseeko yrityksesi vaikkapa työn uudelleen järjestelyä tai uusia toimintamalleja suhteessa talon muihin toimintoihin? Autan käytännön tasolla markkinointitiimin uudelleenmuotoilussa ja työn priorisoinnissa. Rakennan ja fasilitoin workshopit ja dokumentoin löydökset toteutettaviksi toimenpiteiksi.

4. Projektivetäjäksi/tuottajaksi tiimin sisälle

Vien itsenäisesti yhteistöitä ja tuotantoja eteenpäin kumppaniverkoston kanssa.

5. Puuttuuko yrityksestäsi markkinointiorganisaatio vielä kokonaan?

Autan määrittelemään ja rakentamaan markkinointifunktiota kanssanne, mitä toimintoja ja osaamista tarvitsette ja minkälainen kumppaniverkosto tulisi rakentaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hinnoittelu

Selkeä tunti-/päivähinnoittelu + alv.

 

Ota yhteyttä!